divendres, 6 de novembre del 2020

6a Jornada lúdico-matemàtica

Enigmes, passatemps, trencaclosques,... 

SOLUCIONS ALS 8 + 6 ENIGMES ANTERIORS

I...MÉS PROBLEMES,...
 HAUREU DE BUSCAR VOSALTRES LA SOLUCIÓ