dimarts, 7 d’octubre del 2014

Setmana de la Solidaritat


GRAN RECOLLIDA D’ALIMENTS PER A L’H
SETMANA de la SOLIDARITAT  de  l’HOSPITALET,  del  13 al 19 dOCTUBRE de 2014 

LA PROPOSTA.- La iniciativa dorganitzar una Setmana de la Solidaritat de l’Hospitalet, es planteja a les reunions de les 20 entitats que formen LESPAI DE CIUTADANIA (*) com a conseqüència de la petició de solidaritat de la CREU ROJA DE L’H, davant la creixent  necessitat de disposar daliments pels programes de suport a les famílies en situació de vulnerabilitat de la Ciutat.  Necessitat agreujada aquest any per la supressió del Programa dExcedents dAliments de la UE que servia a Creu Roja i les altres 10 Entitats i Parròquies de la Ciutat que formen la Xarxa de Distribució dAliments de l’Hospitalet, per atendre i donar resposta a les famílies derivades des dels Serveis Socials Municipals.
ELS MOTIUS.- Avui, prop dUN MILIÓ de famílies tenen tots els seus membres sense treball.   Limpacte daquesta situació en els nens i nenes del nostre país es dramàtic. Segons les darreres dades fetes públiques per UNICEF,  el 29.9% dels infants, (2.300.000), estan sota risc de pobresa i pateixen greus problemes dalimentació que poden afectar al seu desenvolupament posterior com a persones.  A  l’Hospitalet, quasi 6.500 famílies, (més de 19.000 persones, el 7.2% de la població), reben ajuda de la Xarxa de Distribució dAliments i dels Serveis de Menjador i Pícnic. (L’Ajuntament dedica anualment més de 2 milions d’euros per atendre aquestes situacions de necessitat).
LA CRIDA.- És, davant daquesta emergència social, que la societat en el seu conjunt ha de respondre a aquesta demanda de solidaritat  i, tots plegats, cadascú amb les seves aportacions i el seu treball, podem col·laborar a lobjectiu dajudar a pal·liar aquestes situacions tan difícils de molts dels nostres conciutadans.  Amb un petit esforç de cada un de nosaltres, podem aconseguir que LHospitalet sigui una Ciutat autènticament Solidaria.
LA COL·LABORACIÓ.- Es demana lajut solidari a: Empreses, Comerciants, Mercats Municipals, Supermercats, Hotels, Hospitals i Centres dAssistència Sanitària,  Escoles, Instituts i AMPAS, Centres Culturals i Biblioteques, Centres Esportius, Esplais, Sindicats, Associacions i Entitats, Ajuntament i Regidories...              I  A TOTA LA CIUTADANIA DE L’HOSPITALET !!!
ELS ALIMENTS.- Es necessiten aliments que no siguin de caducitat immediata, preferentment: llegums seques, tomàquet fregit, tonyina o sardines en llauna, oli, caldo en tetra-brik, llet, cacau en pols, galetes (tipus Maria), cereals desmorzar, etc.
L’ESTRUCTURACIÓ.-  Es proposa dedicar els primers dies, (dilluns a divendres) a recollir aliments a les empreses, entitats, centres culturals i esportius, etc. i concentrar en divendres i dissabte la recollida en mercats, supermercats i botigues. I finalitzar el diumenge 19 al matí, amb una GRAN FESTA DE LA SOLIDARITAT en els jardins exteriors del Centre Cultural Tecla Sala.
LA LOGÍSTICA.- Durant Setembre i primers dies dOctubre, lorganització concretarà amb les diferents empreses i entitats que hi col·laborin, la logística de la retirada dels aliments recollits i el seu trasllat al  magatzem central. Prèviament lorganització podrà facilitar capses per a un millor emmagatzematge.   I també elements publicitaris.
 INFORMACIÓ I CONTACTES.-  www.setmanadelasolidaritat.org     Telèfon 637 406 795

(*) ENTITATS DE LESPAI DE CIUTADANIA DE LH, INICIALMENT IMPULSORES DEL PROJECTE:  CRUZ ROJA A LH;             TRES QUARTS PER CINC QUARTS; CENTRE DESTUDIS LH; FUNDACIÓ AKWABA; ESPLAI LA FLORIDA; EL CASALET; ESTUDIANTS DE LH; TPK-TALLER PUBILLA KASAS; ASSOCIACIÓ EDUCATIVA ITACA; PLAUDITE TEATRE; COMISSIÓ DENTITATS DE COLLBLANC-LA TORRASSA; TRO-ENTITATS DE FOC; COMISSIÓ DE PENSIONISTES DE LH; UGT DE LH;  CCOO DE LH; ATURATS + 50 ANYS; TOT BELLVITGE; ASSOCIACIÓ MUJERES PALANTE; BIPOLART;