dilluns, 13 de febrer de 2012

PER L'EDUCACIÓ PÚBLICA DE CATALUNYA, CAP RETALLADA


Declaració unitària llegida a la concentració 11 Febrer a plaça Sant Jaume

“PER L'EDUCACIÓ PÚBLICA DE CATALUNYA, CAP RETALLADA ”
Les entitats i organitzacions sotasignants, totes elles vinculades a la societat i a l’educació del nostre país, VOLEM MANIFESTAR la nostra preocupació per la situació de l’educació pública davant les retallades de pressupostos que planteja el Govern de Catalunya.

El dret a l’educació ha de ser responsabilitat de tothom. L’educació pública ha de garantir l’accés a aquest dret en condicions d’igualtat per a totes les persones i en totes les etapes de la vida.

Catalunya no es pot permetre creuar les línies vermelles que suposin un retrocés qualitatiu en l’educació. Cal fer efectiu el dret a l’educació des de l’educació infantil de primer cicle a tota la resta d’etapes educatives.

Les retallades que està realitzant el Govern de la Generalitat incideixen en l’atenció a l’alumnat, els centres, els professionals i els serveis educatius i, per tant, estan afectant la qualitat de l’ensenyament.

L’educació és la millor eina que tenim per superar l’actual crisi econòmica i social i, l’educació pública l’única que pot garantir la cohesió social, els valors de la solidaritat, la no discriminació i la igualtat d’oportunitats per a totes les persones, en totes les etapes de la vida.

EMPLACEM al Govern de Catalunya, i especialment als Departaments d’Ensenyament i d’Economia i Coneixement , a adoptar de manera urgent les mesures perquè l’educació pública de qualitat esdevingui un dret de tota la ciutadania del nostre país.

Els sotasignants REAFIRMEM el nostre compromís amb l’educació pública i aquesta tarda volem FER UNA CRIDA a tota la ciutadania de Catalunya a implicar-se activament en la DEFENSA I EN LA PROMOCIÓ de l’educació pública i a NO PERMETRE cap mesura que pugui suposar la pèrdua de qualitat de l’educació pública.

Per una educació pública de qualitat, equitativa i democràtica RECLAMEM al Govern de la Generalitat:

1- Aturar les retallades anunciades en matèria d’educació. No a l’aprovació del pressupost d'Ensenyament de la Generalitat per al 2012. És inferior al del 2007, tot i comptar amb 150.000 alumnes més. Reclamem per l’educació prioritat en la despesa pública perquè és una de les claus per construir el futur.

2- Augmentar la inversió en educació, recomanada per tots els organismes internacionals, al 6% del PIB.
3- Frenar el desenvolupament de la gestió privada en els serveis complementaris i de reforç de l’educació.

4- Garantir una ràtio mestres-alumnes adequada per a una educació de qualitat i fer-la efectiva amb les plantilles necessàries.

5- Que els centres disposin d’unes infraestructures i espais dignes per fer la seva tasca i d’unes dotacions pressupostàries que permetin fer front a les seves despeses de funcionament.

6- Assegurar les places públiques suficients per atendre la població escolar a totes les etapes educatives des de l’educació infantil de primer cicle, garantint els recursos compromesos amb els municipis.

7- Obrir el sistema educatiu a les persones que provenen de l’atur o necessiten una formació complementària, ampliant l’oferta pública de la formació professional, els programes de qualificació professional inicial, la formació de persones adultes, el batxillerat i la universitat.

8- Acordar un Decret de Matriculació que permeti una igualtat d’oportunitats reals i no impliqui cap mena de desigualtat en l’accés als centres educatius sostinguts amb fons públics, ja siguin públics o privats concertats. I, en paral•lel, elaborar un pla concret decidit, coordinat i acordat contra la segregació escolar.

9- Fer un especial esforç, tant d'inversions com de recursos, en aquells entorns on les condicions socioeconòmiques són més desafavorides.

10- Assegurar una gestió democràtica i participativa en els centres públics educatius.

11- Garantir les beques i ajuts a l'alumnat de totes les etapes educatives i a les famílies que ho necessitin donada la seva precària situació econòmica, per fer realitat el principi d'igualtat d'oportunitats.

12- Reforçar el sistema universitari i de recerca públics per fer del progrés científic un motor de progrés individual i col•lectiu.

Amb el COMPROMÍS de treballar per a una educació pública de qualitat a Catalunya, en aquests moments de retallades a l’educació pública, la Comunitat Educativa anunciem que hem decidit constituir-nos en un Observatori per l’Educació Pública de Catalunya, amb els objectius de:

• Recollir i sistematitzar amb rigor dades que afectin a l’educació pública de Catalunya, per donar-les a conèixer a la comunitat educativa i a l’opinió pública.
• Analitzar de manera conjunta els efectes que tenen els pressupostos i les polítiques educatives en la qualitat de l’educació pública.
• Fer les propostes que, des de la comunitat educativa, veiem que poden tenir incidència en la millora educativa i social del país.


ATUREM AQUESTS PRESSUPOSTOS.

UNS ALTRES PRESSUPOSTOS SÓN POSSIBLES.

PER L’EDUCACIÓ PUBLICA, CAP RETALLADA.

Associació d’Estudiants Progressistes (AEP) Associació de Joves Estudiants de Catalunya (AJEC) - Associació de Mestres Rosa Sensat (AMRS) - Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes d’Educació Secundària (FAPAES) - Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (FAPAC) - Federació d’Ensenyament de CCOO - Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya (FMRPC) - FETE-UGT - Sindicat d’Estudiants (SE) - USTEC•STEs (IAC).Barcelona, 11 de febrer de 2012