Deixalleria Municipal

DEIXALLERIA MUNICIPAL. ELS RESIDUS DE LA CIUTAT.

 

A QUI S’ADREÇA

A l’alumnat de cicle superior d’educació primària i primer cicle de secundària.

Escoles d’adults, entitats i AMPA.

El taller s’adapta a les circumstàncies particulars de grup classe bombolla.

EN TOT MOMENT S’HAN DE COMPLIR LES MESURES ADEQUADES A LA SITUACIÓ SANITÀRIA.

 

OBJECTIUS

Donar a conèixer al jovent de l’Hospitalet de Llobregat el model de gestió de residus de la ciutat.

Familiaritzar-se amb la Deixalleria Municipal i altres equipaments de gestió de residus.

Promoure un consum racional i sostenible.

Fomentar pràctiques de reducció en la generació de residus.

Assolir un canvi d’hàbits en la gestió individual de les deixalles.

 

CONTINGUTS

 

Conceptuals:

Tipus de residus.

Gestió dels residus.

Funcionament de la Deixalleria.

Procedimentals:

Xerrada sobre la generació i la gestió dels residus urbans i visita a la Deixalleria Municipal.

L'activitat dirigida a l'alumnat de primària, el taller pren un caire lúdico-educatiu

Actitudinals i de valors:

Interès per participar-hi i fer-se entendre.

Interès per la recerca de coneixements nous.

Sensibilització per la protecció del medi ambient.

Predisposició per observar l’entorn.

Responsabilitat en la utilització correcta dels materials.

 

DADES TÈCNIQUES

 

Nombre d’assistents

El grup classe, màxim 30 persones.

Material de suport

Dossier per a l’alumnat.

Dates i horaris

De dilluns a divendres en horari escolar. L’horari s’ha de convenir amb temps.

Lloc on es realitza

Deixalleria Municipal, situada al carrer d’Arquímedes (entre la carretera del Mig i el carrer de la Travessia Industrial).

Metro L1: Hospital Bellvitge; Bus: L54, carretera L’Hospitalet -Cornellà amb el carrer del Silici.

 

Activitat gratuïta. Subvencionada per l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat de l’Ajuntament de l’Hospitalet

 

PER A MÉS INFORMACIÓ

Persona de contacte: Idria Muscolino

Telèfon:  629738450

Adreça electrònica: idriaagenda21@yahoo.es